Sevdikleriniz Bizimle Güvencede...

Çalışma Saatlerimiz :Hafta içi - 09:00 | 18:00 Cumartesi - 10:00 | 17:00

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

  • Trafik Sigortası, motorlu taşıtın işletilmesi esnasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya maddi zararlara sebebiyet verilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
  • Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer ve bunlar bütün sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenmektedir.

  • Trafik sigortası primleri, sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilmekte ve belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilmektedir.


Trafik Sigortası İle Teminat Altına Alınan Rizikolar 
 

  • Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu taşıtın işletilmesi esnasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

  • Taşıta bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası dahilindedir. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

  • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması sebebiyle, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

  • Bu sigorta işletenin (sigorta sahibinin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Acenteliklerimiz

Bizden Teklif Almadan Sigortanızı Yaptırmayın...

SBN SİGORTA
NEOVA
TÜRKLAND SİGORTA
GROUPAMA
KORU SİGORTA
TÜRK NİPPON SİGORTA
AVİVASA
UNICO SİGORTA
RAY SİGORTA
HDI SİGORTA
ERGO
HALK SİGORTA
AK SİGORTA
SOMPO JAPAN
DOĞA SİGORTA
BEREKET SİGORTA
GÜNEŞ SİGORTA
AXA SİGORTA
ANKARA SİGORTA
ANADOLU SİGORTA
ALLİANZ
MAPFRE
ORİENT SİGORTA